Scope
Revista Română de Kinetoterapie este revista Departamentului de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie a Facultăţii de Geografie, Turism și Sport din cadrul Universităţii din Oradea. Apare de două ori pe an si este o revista cu acces gratuit. Autorii pot citi, descărca, copia, printa lucrările revistei sau să acceseze link-urile textelor integrale ale articolelor și să le utilizeze dar numai în scop noncomercial. Revista nu are taxa de procesare a articolelor sau taxa de înscriere. Revista are un caracter pluridisciplinar, lucrările publicate adresându-se specialiştilor implicaţi în domeniul recuperării medicale (medici, kinetoterapeuţi, asistenţi sociali, psihologi, asistenţi medicali, terapeuţi ocupaţionali), studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor. Tematica abordată este vastă, acoperind toată aria curriculară şi toate domeniile de competenţă ale specialiştilor. Fiind singura revistă de specialitate din ţară, în aceasta pot publica atât cadre didactice implicate în formarea viitorilor specialişti cât şi cei din domeniul practicii, personalităţi implicate în procesul de cercetare în kinetoterapie.


Romanian Journal of Physical Therapy (RJPT) is the journal of Department of Physical Education Sport and Physical Therapy, Faculty of Geography, Tourism and Sports from the University of Oradea. It is printed two times a year and is an open acces journal. Users are free to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full text of the journal’s articles and allow readers to use them but only for non-commercial purposes. This journal does not have any Article Processing Charges (APCs) or submission charges. The journal has a pluridisciplinary character, the published works addressing specialists involved in the field of medical rehabilitation (doctors, physical therapists, social workers, psychologists, nurses, and occupational therapists), students, master students and doctoral students. The topics covered are extensive, covering the entire curricular area and all areas of expertise of the specialists. Being the only specialty journal in the country, it is possible to publish both teachers involved in the training of future specialists and those in the field of practice, personalities involved in the kinesiology research process.ISSN 1224-6220

e-ISSN 2068 - 1712