ReviewingPEER-REVIEW PROCESS


The paperwork will be closely reviewed by at least two competent referees, in order to correspond to the requirements of an international journal. This journal uses a double-blind review, which means that both the reviewer and author identities are concealed from the reviewers, and vice versa, throughout the review process. After that, the manuscripts will be sent to the journal’s referees, taking into account the issue of the paperwork. The editorial staff will receive the observations from the referees and will inform the author about the changes and the corrections that have to be done, in order to publish the material reviewed. The review process should last about 5 weeks. The author will be informed if the article was accepted for publication.Manuscrisele vor fi revizuite riguros de cel puţin doi referenţi competenţi, astfel încât materialul să corespundă cu cerinţele unei reviste internaţionale. Jurnalul foloseste recenzia tip double-blind, ceea ce înseamnă că nu se va face cunoscută unul altuia identitatea recenzorului și a autorului, pe perioada desfășurării procesului de recenzie. Apoi manuscrisul va fi trimis referenţilor revistei, luând în considerare tematica abordată. Redacţia va primi observaţiile referenţilor, aducând la cunăştinţa autorului modificările şi corecturile nevecare, astfel încât materialul să poată fi publicat. Procesul de recenzare durează aproximativ 4 săptămâni. Autorul va fi informat dacă articolul a fost acceptat spre publicare.


ISSN 1224-6220

e-ISSN 2068 - 1712